α螺旋、β片和其他二级结构单元的NOE强度模式概述。

此文翻译自NOE Patterns and Secondary

文章声明一下的距离准确度不高于5-10%.

α-helix

alpha-helix

310-helix

310-helix

π-helix

pi-helix

β-sheet, Anti-parallel

betasheetantiparallel

β-sheet, parallel

betasheetparallel